top of page

Käyttäjän palveluehdot

Päivitetty viimeksi 26. huhtikuuta 2021

 

Käyttämällä Medified Palveluja sinä (Loppukäyttäjä) sitoudut näihin Palveluehtoihin. Ole hyvä ja lue seuraavat Palveluehdot huolellisesti ennen Medified Palvelujen käyttämistä. Jos et hyväksy Palveluehtoja, ole hyvä äläkä käytä Medified Palveluja. Näitä Palveluehtoja sovelletaan kaikenlaiseen Medified Palvelujen käyttöön. Tarkemman kuvauksen Medified Palveluista sekä tietoa järjestelmävaatimuksista löydät osoitteesta www.medified.fi. Jos rekisteröidyt yrityksenä, yhdistyksenä tai minä tahansa muuna oikeushenkilönä vakuutat, että olet valtuutettu sitouttamaan kyseisen organisaation näihin Palveluehtoihin.

Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi, voit aina olla meihin yhteydessä tämän sähköpostin kautta.

Haluatko ladata tämän pdf dokumenttina? Voit tehdä sen täältä.

1.  Määritelmät

 

"Yhteistyökumppani" tarkoittaa yhtiötä tai muuta yhteistyökumppania, joka on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Medified Solutionsin kanssa.

"Medified" tarkoittaa Medified Solutions Oy, Tampellan esplanadi 11 A 146, 33100 Tampere, Suomi, Y-tunnus 2986607-8.

"Medified Sovellus" tarkoittaa digitaalista -mobiilisovellusta.

"Medified Palvelut" tarkoittavat sekä Medified Sovellusta että Medifiedin verkkosivuja www.medified.fi ja muita verkkosivuilla ilmoitettuja sijainteja.

"Käyttäjä" tarkoittaa Medified Palveluja käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

2. Medified Solutionsin tunnistetiedot

Nimi: Medified Solutions Oy​

Postiosoite: Tampellan esplanadi 11 A 146, 33100 Tampere​

Y-tunnus: 2986607-8​

Sähköpostiosoite: info@medified.fi

3. Medified Palvelujen kuvaus

 

a. Medified Solutions Oy on suomalainen yritys, joka keskittyy mielenterveyshuollon ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen.

b. Mobiilisovellusta “Medified Sovellus” voidaan käyttää itseseurantaan ja mielenterveystietojen keräämiseen. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat seurata potilaidensa terveyteen liittyviä tietoja verkkosovelluksessaan. Ammattilaiset käyttävät ohjelmistoa tapaamisten aikana ja niiden välillä saadakseen paremman käsityksen potilaiden terveydentilasta. Pääsy potilastietoihin vaatii luvan jokaiselta potilaalta.

 

4. Käyttäjätilit

 

Hyödyntääkseen Medified Palveluja, Käyttäjän on luotava käyttäjätili seuraamalla Medified Palvelujen rekisteröitymisohjeita. Medified Palvelujen käyttäjävaltuudet ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on varmistettava, että kaikki käyttäjätilin valtuudet ja vastaavat Käyttäjän käyttäjätilille kirjautumiseen tarvittavat tiedot pidetään luottamuksellisena ja niitä käytetään suojatusti siten, että ne eivät ole kolmannen osapuolen saatavilla. 

Mikäli on olemassa epäily, että Käyttäjän käyttäjävaltuudet ovat tulleet kenen tahansa valtuuttamattoman henkilön tietoon, tai että tällaisella henkilöllä on pääsy Käyttäjän käyttäjätilille, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava asiasta Medified Solutionsille. Käyttäjä on vastuussa mistä tahansa käyttäjätilinsä kautta tapahtuvasta Medified Palvelujen käytöstä ja mistä tahansa toiminnasta käyttäjätilillään. 

5. Aineettomat oikeudet

 

a. Kaikki Medified Palveluihin sisältyvät tai niihin liittyvät aineettomat oikeudet sekä niihin liittyvät asiakirjat ja niiden osat ja kopiot pysyvät Medified Solutionsin ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena. ”Aineettomilla oikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja niiden lähioikeuksia (mukaan lukien oikeuksia tietokantoihin ja luetteloihin sekä valokuvasuojaa), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa sekä mitä tahansa muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä aineetonta oikeutta. 

 

b. Nämä Palveluehdot eivät anna mitään oikeuksia Medified Palveluiden Aineettomiin oikeuksiin, ellei se ole erityisesti tarpeen Medified Palveluihin pääsyn mahdollistamiseksi tai niiden käyttämiseksi, ja Medified Solutions ja sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki oikeudet, joita ei jäljempänä ole nimenomaisesti myönnetty.

6. Medified Palvelujen käyttöön liittyvät täydentävät säännökset 

 

a. Käyttäjän tulee huomioida kaikki soveltuvat säännöt ja määräykset käyttäessään Medified Palveluja.

 

b. Kehitämme Medified Palveluja jatkuvasti ja saatamme muuttaa tai poistaa osia tai ominaisuuksia Medified Palveluista kokonaan tai osittain.

 

c. Käyttäessään Medified Palveluja Käyttäjä voi kohdata sisältöä tai tietoa, joka saattaa olla virheellistä, puutteellista, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muuten haitallista. Medified Solutions ei yleensä tarkista Yhteistyökumppaneidensa tarjoamaa sisältöä. Medified Solutions ei vastaa kolmansien osapuolten (mukaan lukien Yhteistyökumppanit) tarjoamasta sisällöstä tai tiedoista eikä mistään vahingosta, joka seuraa niiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

 

d. Käyttäjänä olet itse vastuussa minkä tahansa laitteiden tai välineiden (kuten puhelimen) hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä Medified Palveluihin pääsemiseksi ja Medified Palvelujen käyttämiseksi tarvittavista yhteyksistä ja kaikista niihin liittyvistä maksuista.

Käyttäjä ei: (i) käytä tai yritä käyttää toisen henkilön Medified Solutions -tiliä ilman

 

e. Käyttäjä ei:

  • käytä tai yritä käyttää toisen henkilön Medified Solutions -tiliä ilman kyseisen henkilön suostumusta;

  • kopioi, muuntele tai luo johdannaisteoksia Medified Palveluista tai mistä tahansa niihin liittyvästä teknologiasta;

  • takaisinmallinna, pura, tulkitse koodia selkokieliseksi taikka muuten pyri selvittämään Medified Palvelujen tai minkään siihen liittyvän teknologian lähdekoodia kokonaan tai osittain;

  • poista mitään Medified Palveluihin sisältyvää tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta yksinoikeutta koskevaa ilmoitusta;

  • poista, kätke tai peitä mitään Medified Palveluihin sisältyvää mainosta;

  • kerää, käytä, kopioi tai siirrä mitään Medified Palveluilta saatua tietoa ilman Medified Solutionsin suostumusta;

  • käytä botteja tai muita automatisoituja menetelmiä Medified Palvelujen käyttämiseen;

  • luo Medified Solutions -tiliä käyttäen väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen henkilön henkilöllisyyttä; eikä

  • käytä Medified Palveluja muuten kuin Medified Solutionsin nimenomaisesti tarjoamien käyttöliittymien, kuten Medified Sovelluksen tai Medified Solutions verkkosivujen kautta. 

f. Medified Solutions on oikeutettu poistamaan Käyttäjän Medified Palveluista välittömin vaikutuksin ja/tai kieltämään käyttämästä Medified Palveluja, jos Käyttäjä väärinkäyttää Medified Palveluja tai aiheuttaa mitä tahansa haittaa tai vahinkoa Medified Palveluille tai Medified Solutionsille. 

 

g. Medified Solutions käsittelee kaikkia Käyttäjältä kerättyjä henkilötietoja Medified Solutionsin tietosuojapolitiikan mukaisesti.

7. Voimassaolo ja päättäminen

 

a. Nämä Palveluehdot muodostavat toistaiseksi voimassa olevan sitovan sopimuksen ja niitä sovelletaan niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Medified Palveluja.

 

b. Käyttäjä voi keskeyttää Medified Palvelujen käytön milloin tahansa. Medified Solutions voi keskeyttää Medified Palvelujen tarjoamisen lopullisesti tai väliaikaisesti milloin tahansa.

 

8. Lisenssi

 

a. Hyväksymällä Ehdot, myönnämme sinulle Käyttäjänä ei-yksinomaisen oikeuden käyttää alustaa ja sillä tarjottua ohjelmistopalvelua valitsemasi pakettia koskevien ohjeiden mukaisesti Sopimuksen voimassaoloaikana (”Lisenssi”). Sopimuksen perusteella myönnetty Lisenssi koskee Sopimuksen voimaantulohetkellä käytössä ollutta ohjelmiston versiota.  Tästä huolimatta pidätämme oikeudet muuttaa tai täydentää Sopimuksella lisensoitua ohjelmistoa milloin tahansa.

 

b. Ohjelmistoa käytetään verkkoyhteyden välityksellä. Tarjoamme sinulle Käyttäjänä pääsyn ohjelmistoon sen ominaisuuksien ja toimintojen (mukaan lukien käyttäjänimet ja salasanat) hyödyntämiseksi Sopimuksen mukaisesti. Huomio: Medified ei tarjoa verkkoyhteyttä.

 

c. Ymmärrät, että sinulle myönnetään Sopimuksen perusteella pääsy Ohjelmistoon vain Sopimuksessa määrätyssä laajuudessa. Tekijänoikeus ja omistusoikeus Ohjelmistoon sekä kaikki muut Ohjelmistoa koskevat Aineettomat oikeudet kuuluvat ja tulevat kuulumaan Meille tai Yhteistyökumppaneillemme. Siten ymmärrät, että lisensoinnilla pidätämme itsellämme oikeudet käyttää Ohjelmistoa rajoituksetta sekä oikeudet myöntää pääsyoikeuksia Ohjelmistoon rajoittamattomalle määrälle kolmansia osapuolia. Lisäksi pidätämme oikeudet siirtää Ohjelmistoa koskevat oikeudet kolmannelle osapuolelle. 

 

d. Olet velvollinen ilmoittamaan Meille välittömästi kaikesta Ohjelmiston tai minkä tahansa sen osan luvattomasta käytöstä taikka minkä tahansa muun aineettoman oikeuden loukkauksesta. Lisenssin käyttö on sallittua maailmanlaajuisesti.

 

9. Vastuunrajoitus

 

a. Seuraavaa osiota sovelletaan ainoastaan muihin Medified Palvelujen Käyttäjiin kuin kuluttajiin: Medified Solutions ei ole milloinkaan vastuussa Käyttäjälle mistään epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien menetetystä voitosta, myynnin tai liiketoiminnan menettämisestä, tietojen katoamisesta tai liiketoiminnan keskeytymisestä taikka mistään suorasta vahingosta, joka ylittää Medified Solutionsin väitteeseen johtanutta tapahtumaa edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana Käyttäjältä tosiasiassa pidättämän määrän. 

 

10. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 

a. Näihin Palveluehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaan. Kaikki näihin Palveluehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, riidat ja väitteet, taikka Palveluehtojen loukkaus, päättäminen tai voimassaolo, jota ei voida ratkaista osapuolten keskinäisellä neuvottelulla, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki, Suomi. 

 

11. Muutokset

 

a. Näitä Medified Solutions Palveluehtoja voidaan muuttaa. 

 

b. Medified Solutions julkaisee muuttuneet Medified Solutions Palveluehdot Medified Solutions -verkkosivulla ja ilmoittaa muutoksesta Käyttäjille Medified Palveluissa tai sähköpostitse Käyttäjän Medified Palveluissa antamaan osoitteeseen. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Medified Solutions Palveluehtoja, hänen tulee keskeyttää Medified Palvelujen käyttö. 

 

12. Oikeuksien siirto

 

a. Medified Solutions on oikeutettu siirtämään kaikki tähän Sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa tai osan niistä kokonaan tai osittain tytäryhtiölleen tai seuraajalleen, taikka Medified Palveluihin liittyvien varojen ostajalle tai hankkijalle ilman Käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta.

 

b. Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään mitään tähän Sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan eikä osittain.

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat lisätietoja näistä käyttöehdoista, ota meihin yhteyttä tämän sähköpostin kautta. Voit myös ladata pdf -version täältä.

bottom of page