top of page

Medified Solutions Oy launches a new artificial intelligence-based mood monitoring app

Medified app encourages monitoring one’s mood. The app helps identify factors affecting daily mood and provides tools to enhance one’s well-being with the help of artificial intelligence. The app was originally developed for clinical use, but now the CE-certified Medified is available for everyone without charge. With this first official app launch, Medified Solutions wants to encourage open discussion around mental health issues.


Tampere, Finland. Finnish Medified Solutions launches a new mental health monitoring application, Medified. The company founded in 2019 wants to encourage open discussion around mental health issues and help people identify when it’s time to seek help.


“Mental health has been a strong upcoming trend for a long time, and recently the subject has gained lots of attention as a result of the Covid-19 pandemic. However, the stigma around mental health still exists”, says Valtteri Korkiakoski, founder and CEO of Medified Solutions.


"Now we want to do our bit and offer everyone an opportunity to understand better what their own mental health consists of and how systematic monitoring of it can have a great effect on everyday life. To wit, it affects everyone, often even unnoticed," Korkiakoski continues. “We believe this app release is very timely now when mental health services are going through a significant digital leap.”


Medified was primarily developed for seamless communication between patient and professional and better treatment monitoring. However, when creating the application, it turned out to be also an excellent tool for mental self-care. The app allows everyone to monitor one’s daily mood and identify and control the factors that affect it with the help of various questions and individual psychoeducational responses. The CE-marked app also meets the requirements of a medical device. "We consider user data protection and application data security to be one of the most important pillars in the app development work," says Korkiakoski.


Medified has so far been used in the joint development projects of the city of Tampere and the city Oulu. "With this application, patients receive realistic information about their mental well-being, and at the same time, they are encouraged to notice good days," says the City of Oulu's psychiatric nurse.


Medified Solutions has collaborated with, among others, a Finnish Association of Mental Health (MTKL) and Nyyti ry, a national organization that promotes students' mental health and learning ability. The solution has also caught a considerable amount of international attention with its startup competition success. Last year, Medified Solutions was selected as the most promising AI mental health solution in the Accenture HumAInity Innovation Challenge 2020 and the winner of the international “Urban Innovation and Entrepreneurship” innovation competition.


“We have managed to gather a significant number of users in a short time for our first stand-alone application version, which has been available for a limited time under the name Mielipäiväkirja. In addition to a different name, the app we are releasing now has more advanced and better features that have been developed based on customer feedback. However, the basic principles of the application have remained the same", says Valtteri Korkiakoski."We have adopted a holistic operating model to do all development work in close cooperation with our customers. In this way, we ensure that the main focus remains on the added value creation for our customers".


Medified is available in the App Store and Google Play Store from the 10th of May.Medified Solutions Oy


Medified Solutions Oy is a health technology company founded in 2019 focusing on the digital development of mental health care. The company offers a low-threshold mental health service. The main product is an application utilizing artificial intelligence that supports the user's mental health and works as a secure link between individuals and healthcare providers. The solution carrying the name Medified combines individual-produced mood and behavioral data with clinical information enabling personalized treatment and remote care. The solution is CE-certified, and it has been developed in cooperation with the University of Oulu and the Kuopio Hospital District. The company’s mission is to promote personalized care for mental health patients with dynamic treatment monitoring software. 


Lehdistötiedote 10.5.


Medified Solutions Oy julkaisee uuden tekoälypohjaisen mielentilan seurantasovelluksen mielenterveyden edistämiseksi

Medified-sovellus kannustaa seuraamaan omaa mielialaa. Sovellus auttaa tekoälyn avulla tunnistamaan päivittäiseen mielialaan vaikuttavia tekijöitä tarjoten samalla välineitä oman mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Sovelluksen ympärille rakennettu ohjelmistokokonaisuus on alun perin kehitetty kliiniseen käyttöön, mutta nyt saatavilla on jokaiselle tarkoitettu lääketieteellisesti sertifioitu ilmainen versio. Sovellusjulkaisulla Medified pyrkii rohkaisemaan avointa keskustelua mielenterveyden ongelmien ympärillä.

Tampere, Finland. Suomalainen Medified Solutions julkaisi uuden mielenterveydellisen hoidon seuranta sovelluksen, Medifiedin. Vuonna 2019 perustettu yhtiö haluaa rohkaista avointa keskustelua mielenterveyden ongelmien ympärillä ja auttaa ihmisiä ymmärtämään milloin apuun on hyvä hakeutua.

”Mielenterveyden asioiden ympärillä on ollut havaittavissa voimakas trendi jo pitkään, ja etenkin nyt koronan aikana aihe on noussut paljon esille. Stigma mielenterveyden ympärillä on silti edelleen olemassa”, kertoo Medified Solutions perustaja ja toimitusjohtaja Valtteri Korkiakoski.


”Haluamme nyt kantaa kortemme kekoon ja tarjota kaikille mahdollisuuden ymmärtää paremmin mistä oma mielenterveys muodostuu ja miten sen systemaattinen vaaliminen vaikuttaa arkeen. Se nimittäin vaikuttaa meihin ihan jokaiseen, usein jopa huomaamattamme.”, jatkaa Korkiakoski. “Koemme virallisen sovellusjulkaisun nyt hyvin ajankohtaiseksi mielenterveydenpalveluiden käydessä läpi merkittävää digiloikkaa.”

Medified on ensisijaisesti kehitetty potilaan ja hoitohenkilökunnan väliseen saumattomaan kommunikaatioon ja katkeamattomaan hoidon seuraamiseen. Sovellusta kehittäessä kävi kuitenkin ilmi, että ratkaisu tarjoaa myös erinomaisen työkalun omaehtoiseen mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen ja itsehoitoon. Medified mahdollistaa päivittäisen mielialan seuraamisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen ja hallitsemisen vaihtelevien kysymysten ja yksilöllisten psykoedukatiivisten vastausten avulla. Lääkinnälliseksi laitteeksi määritelty CE-merkinnän saanut sovellus on myös tietoturvallisuuden puolesta huippuluokkaa. “Sovellusta kehittäessämme pidämme käyttäjien tietosuojaa sekä sovelluksen tietoturvaa yhtenä tärkeimmistä peruspilareista”, Korkiakoski toteaa.

Medified on tähän mennessä ollut käytössä Tampereen ja Oulun kaupunkien yhteiskehittämishankkeissa. ”Sovelluksen avulla potilaat saavat todenmukaista tietoa henkisestä hyvinvoinnistaan ja se kannustaa myös huomaamaan hyvät päivät”, kertoo Oulun kaupungin psykiatrinen sairaanhoitaja.

Medified Solutions on tehnyt yhteistyötä muun muassa Mielenterveyden keskusliiton sekä opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallisen järjestön Nyyti ry:n kanssa. Ratkaisu on myös kerännyt myös huomattavan määrän kansainvälistä huomiota startup-kilpailumenestysten myötä. Viime vuonna Medified Solutions valittiin muun muassa lupaavimmaksi tekoälyä hyödyntäväksi mielenterveysratkaisuksi Accenture HumAInity Innovation Challenge 2020 kilpailussa ja kansainvälisen “Urban Innovation and Entrepreneurship” innovaatiokilpailun voittajaksi.

“Olemme onnistuneet keräämään huomattavan määrän käyttäjiä lyhyessä ajassa ensimmäiselle stand-alone sovellusversioillemme, joka on ollut jo hetken aikaa saatavilla nimellä Mielipäiväkirja. Nyt julkaisemamme sovellus on uuden nimen lisäksi saanut asiakaspalautteeseen pohjautuvat pidemmälle kehitetyt ja viilatut ominaisuudet. Sovelluksen perusperiaate on toki pysynyt samana”, Valtteri Korkiakoski sanoo. "Olemme ottaneet kokonaisvaltaiseksi toimintamalliksi, että toteutamme kaiken kehitystyön läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Näin pystymme varmistamaan pääpainon pysymisen asiakkaille luodussa lisäarvossa."

”Tällainen sovellus on täydellinen työkalu oman mielenterveyden seuraamiseen ja hoitoon”, toteaa paljon mielenterveyttä koskevista asioista sosiaalisen median kanavissaan puhunut vaikuttaja Jasmin Muurinen.

Medified on saatavilla App Storesta ja Google Play kaupasta 10.5 alkaen.


Medified Solutions Oy

Medified Solutions Oy on vuonna 2019 perustettu terveysteknologia-alan yritys, joka keskittyy mielenterveyshoidon digitaaliseen kehittämiseen. Yritys tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun, jossa tekoälyä hyödyntävä sovellus tukee käyttäjän mielenterveyttä sekä mahdollista tietoturvallisen tiedon jakamisen omalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Ratkaisu on CE-sertifioitu ja sen kehityksessä ovat olleet mukana muun muassa Oulun yliopiston ja Kuopion Sairaanhoitopiiri. Yrityksen tavoitteena on edistää mielenterveyden hoitoa digitaalisella ratkaisulla.


 

bottom of page